porno xvideos

Zachowania ludzi

Paul Meier, renomowany lekarz i psychiatra, autor i współzałożyciel sześćdziesięciu siedmiu klinik Nowego Życia Minirth-Meier w całych Stanach, jest ekspertem w analizowaniu zachowań ludzi. Doktor Meier został poproszony o poddanie analizie taśm magnetofonowych i nagrań wideo z wywiadów z George’em Hagopianem i dwiema innymi osobami, które widziały arkę, o czym będzie w rozdziale 14. Doktor Meier jest szczególnie predysponowany do tego zadania, gdyż w 1985 był lekarzem wyprawy na Ararat kierowanej przez Johna Mclnto- sha z Kalifornii. Donosi:Jako psychiatra jestem autorem czterdziestu prac na temat typów i cech osobowości oraz ludzkiego zachowania, i potrafię osądzić, czy ktoś mówi prawdę i czy pozostaje w kontakcie z rzeczywistością. Przez kilka dni porównywałem nagrania audio i wideo z relacjami George ’a Hagopiana oraz innych świadków. George Hagopian jest bardzo interesującym Ormianinem po siedemdziesiątce, który wychował się i mieszkał w rejonie góry Ararat. George twierdzi, że wraz z przyjaciółmi wyprawił się na górę do arki Noego. O tego typu rzeczach wspominali liczni Ormianie mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Rosji i innych częściach świata. [Oglądanie arki] było tradycją w armeńskiej kulturze. Kiedy George tam dotarł, jego ojciec powiedział: „Jesteś teraz świętym człowiekiem”. Odbył podróż do arki, gdy miał zaledwie dziesięć lat, a potem w wieku lat trzynastu. Jego opis arki i niektóre szczegóły nie były dokładne, ale przedstawiał je z perspektywy dziesięcio-

trzynastolatka.

Comments

comments