porno xvideos

Świat Noego

Świat, w którym mieszkał Noe ze swoją rodziną, całkowicie odbiegał od naszych wyobrażeń. Starożytna cywilizacja zniszczona przez potop nie była wcale prymitywna. Rozwinęła astronomię, metalurgię, agrokulturę, wytwarzanie broni, matematykę i architekturę. Niepospolita inteligencja, zdolności i dokonania ówczesnych intrygują naukowców od wieków.Ale kiedy żył Noe? Co wiemy od świecie sprzed potopu? W jaki sposób możemy dowiedzieć się, czy starożytni dysponowali narzędziami i technologią potrzebnymi do zbudowania statku tak wielkiego jak arka? Chronologia jest nauką zajmującą się podziałem czasu, umożliwiającą uporządkowanie wydarzeń w kolejności ich występowania, czyli ustalenie poprawnych dat konkretnych wydarzeń w starożytności – takich jak życie Noego. W celu znalezienia odpowiedzi możemy posłużyć się którąś z czterech różnych metod określania chronologii: astronomiczną, goeologiczną, archeologiczną i poli- tyczno-historyczną. Możemy dokładnie obliczyć, kiedy żył Noe – mówi Gene Faulstich, założyciel Chronology History Research Institute w Ruthven, Iowa – w oparciu o dane astronomiczne i historycznych z Biblii oraz innych starożytnych rękopisów. Starożytni podają wierne i szczegółowe zapisy obserwacji Słońca, Księżyca i nieba. Astronomia jest nauką ścisłą która na drodze analizy informacji zanotowanych przez starożytnych badaczy umożliwia ustalenie, kiedy, zgodnie z naszym kalendarzem, miało miejsce dane wydarzenie. Innymi słowy, bazując na zapisach z Genesis i astronomicznych analizach komputerowych, możemy określić, że Noe zaczął budować arkę w 2465 roku p.n.e., a pierwsze opady deszczu wystąpiły w 2345 r p.n.e.

Comments

comments