porno xvideos

Lawa poduszkowa

Czy lawa poduszkowa mogła powstać w czasie potopu, czy z jego przyczyny?Przypuszczalnie tak – odpowiada dr Burdick. – Nie znamy innego przypadku, kiedy ta wysoka góra – ponad 5000 m n.p.m. – mogłaby znajdować się pod wodą Trzeba po prostu powiązać jedno z drugim. Żadne inne świadectwa historyczne ani geologiczne nie wskazują by poza tym jedynym przypadkiem ocean sięgał tak wysoko. Dr Burdick mówi, że znajdywane na Araracie stożkowe konglomeraty są dalszym dowodem potwierdzającym, iż w przeszłości miał miejsce globalny potop. Konglomeraty składają się ze zlepionych kamieni różnej wielkości – jest to mieszanina otoczaków spojonych węglanem wapnia, a warunkiem ich powstania była obecność potoku lawy i wody. Formy tego typu, znalezione na górze Ararat na wysokości 3500 czy 4000 metrów, świadczą, że w swoim czasie zbocza przynajmniej do tej wysokości musiały znajdować się pod wodą. Interesujących dowodów globalnego potopu można doszukać się także podczas badania złóż węgla. Węgiel tworzy się z warstwy zbitej, rozkładającej się roślinności, a specjaliści twierdzą, że w wyniku przemiany warstwy zbitego materiału roślinnego o grubości 1,5-3 metrów może powstać trzydziestocentymetrowy pokład węgla. Stosunek wynosi siedem do jednego, tak więc powstanie 5 metrów węgla wymagało 35 metrów materiału roślinnego. Kiedy uświadomimy sobie, że złoża węgla mogą osiągać 120 metrów grubości, zaczniemy zastanawiać się nad niewiarygodnie bujną szatą roślinną przed potopem.

Comments

comments