porno xvideos

Dzień potopu

Zanim zajmiemy się tymi trudnymi pytaniami, najpierw przygotujmy sobie grunt przez wyjaśnienie kilku zagadnień dotyczących potopu. Po pierwsze, kiedy wydarzył się potop?Dr Gerald E. Aardsma, fizyk jądrowy z Kanady, jest przekonany, że potop nastąpił nie dawniej niż 12 000 lat p.n.e. Znawcy Biblii i naukowcy zajmujący się chronologią sugerują, że potop miał miejsce około 5000 lat temu – gdzieś pomiędzy rokiem 2390 a 2103 p.n.e. Rabin Jose, piszący w roku pańskim 150, osadza to wydarzenie w 2103 roku p.n.e., natomiast specjalista w dziedzinie chronologii Philip Mauro – w 2390 p.n.e. Historyk zajmujący się chronologią, Gene Faulstich, założyciel Chro- nology History Research Institute w Iowa, w celu potwierdzenia wydarzeń biblijnych posługuje się datowaniem astronomicznym. Mówi: Ludzie starożytni nie mieli zegarków i kalendarzy. Datowali wydarzenia na podstawie pozycji Słońca i Księżyca. Na przykład, według Noego deszcze zaczęły się w miesiącu drugim, siedemnastego dnia. Rozumiemy, że chodzi o pierwszy miesiąc księżycowy po pierwszym dniu wiosny – dwa dni po pełni. Astronomiczne datowanie jest nauką ścisłą która pozwala za pomocą komputera sprawdzić biblijne wydarzenia w świetle zjawisk astronomicznych. Możemy wziąć chronologiczne dane podane przez Noego w Genesis i z pomocą komputera przekonwertować je na zrozumiały kalendarz. Wiemy, ze Noe przebywał na arce przez jeden rok słoneczny, 365 dni, przestrzegał Dnia Pańskiego, a co ważniejsze, wypadki potopu Noego są doskonale zsynchronizowane z przesileniem i równonocą podobnie jak z dniami tygodnia.

Cześć, mam na imię Patryk i z zamiłowania jestem hobbystą. Uwielbiam jazdę na rowerze i spędzanie czasu łowiąc ryby. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił czytając mojego bloga

Comments

comments