porno xvideos

Tragedia Paryża

Fragment orędzia Pana Jezusa z 9 stycznia 1878 r. przekazanego Marii Julii Jahenny:
A ty, miasto nieprawe, o zbrukanych murach, czemu nie powiesz do ludzi dobrych: Uciekajcie, uciekajcie. Jeszcze jest czas! A wy, chodniki uliczne, ziarnka piasku, które tworzycie chodniki, czemu wy nie powstajecie i nie ostrzega. Cie, że trzeba uciekać, gdy grzmoty będą huczały nad takim nieprawym narodem? Moje dzieci, wszystko zło przekroczyło swoje granice, to jest moment, gdy Moja zemsta wybuchnie. Połóżcie waszą prawą rękę na ranie Mojego Serca, a będziecie uratowani”.

Comments

comments