porno xvideos

Słowa Pana Jezusa w Gwatemali w 1987 roku

wtedy miejscami ucieczki staną się przygotowane przez Moją Matkę Domy Modlitw i miejsca Jej Objawień. Moja święta Matka, Moi święci Aniołowie i Ja będziemy pośród was w tych miejscach schronieni.

Objawienia Franoeski Leonardi

W latach 70. popularne we Włoszech były przepowiednie wdowy Leonardi z Rzymu. Podczas objawień prywatnych  otrzymywała od Pana Jezusa orędzia na temat Czasów Apokalipsy.
Orędzie z 2 marca 1975 roku. Czasy są ciężkie, a świat jest pełen zamieszania, ponieważ.
zło jest większe niż przed potopem. Włochy zostaną upokorzone i oczyszczone we krwi. Wielu będzie cierpiało, gdyż kraj opanowało wiele grzechów. Wybuchną rewolucje, a ulice
Czerwone będą od krwi. Papież wiele wycierpi, ale ukaranie bezbożników nie będzie kazało na siebie długo czekać, albowiem dni te będą straszliwe z najstraszliwszych!

Comments

comments