porno xvideos

Przepowiednie Amadeusa da Silvy

O tym jasnowidzu wiadomo tylko, że zmarł w 1842 r. w Mediolanie, gdzie spędził znaczną część życia. Jego przepowiednie sięgały także czasów ostatecznych: Z północy do Włoch przyjdzie wielki i potężny książę, który z niezwyciężoną siłą zwalczy miasta i państwa. W jego
obecności rozwiążą się sojusze Włoch i zniszczona zostanie ich potęga. Nawrócenie niewiernych nie nastąpi tak prędko, jak byśmy chcieli, ani na Węgrzech, ani w sąsiednich państwach, ponieważ zależne one będą od kogo innego [Rosji]. Jeżeli całe Niemcy nie poruszą się, nie będzie nawrócenia niewierzących  ani odnowy Włoch. Nieposłuszeństwo Niemiec i opieszałość ich władcy przedłużą te nieszczęsne czasy dopóty, dopóki nie
zjednoczą się z wielkim księciem z Hiszpanii, z którym wreszcie zjednoczy się Francja i wszyscy książęta wiernych

Comments

comments