porno xvideos

Mszyca na różach

Kiedy pojawi się na niebie znak Krzyża, świat zadrży przez to Wielkie Ostrzeżenie, a ludzie zbledną ze strachu i przerażenia. Wtedy odstąpi od nich moc złego, wybrani i dobrzy zostaną uratowani, niewierni i bezbożnicy wytępieni, złośliwi i złoczyńcy poznają dopiero wtedy, kiedy będzie za późno”.

Nostradamus ostrzega przed katastrofą kosmiczną

Słynny Nostradamus, francuski jasnowidz Wszech czasów (1503-1566), przepowiedział dzieje ludzkości od czasów mu współczesnych aż do końca świata, który – Według niego – ma
nastąpić W roku 3 797. Bliższe omówienie Wszystkich ważniejszych proroctw Wielkiego Jasnowidza przekracza ramy tego opracowania. Temu zagadnieniu poświęcono odrębną publikacje, a do niektórych przepowiedni nawiążemy W dalszych rozdziałach tej książki. Rozpoczynamy od wizji dotyczącej Wielkiego Ostrzeżenia. Poniższa Wersja opiera się na tzw. metodzie Paulusa. Otóż jak Wiemy – Nostradamus W obawie przed Inkwizycją swoje przepowiednie (napisane W formie czterowierszy) podwójnie zaszyfrował, m.in. przez zastosowanie Wielu symboli, odniesień do starożytności, anagramów itp. Dotychczasowi
badacze jego dzielą nie zawsze potrafili dopasować dany czterowiersz do czasu, którego on dotyczy.

Comments

comments