porno xvideos

Tag Archives: mszyca na różach

Mszyca na różach

Kiedy pojawi się na niebie znak Krzyża, świat zadrży przez to Wielkie Ostrzeżenie, a ludzie zbledną ze strachu i przerażenia. Wtedy odstąpi od nich moc złego, wybrani i dobrzy zostaną uratowani, niewierni i bezbożnicy wytępieni, złośliwi i złoczyńcy poznają dopiero wtedy, kiedy będzie za późno”.

Nostradamus ostrzega przed katastrofą kosmiczną

Słynny Nostradamus, francuski jasnowidz Wszech czasów (1503-1566), przepowiedział dzieje ludzkości od czasów mu współczesnych aż do końca świata, który – Według niego – ma
nastąpić W roku 3 797. Bliższe omówienie Wszystkich ważniejszych proroctw Wielkiego Jasnowidza przekracza ramy tego opracowania. Temu zagadnieniu poświęcono odrębną publikacje, a do niektórych przepowiedni nawiążemy W dalszych rozdziałach tej książki. Rozpoczynamy od wizji dotyczącej Wielkiego Ostrzeżenia. Poniższa Wersja opiera się na tzw. metodzie Paulusa. Otóż jak Wiemy – Nostradamus W obawie przed Inkwizycją swoje przepowiednie (napisane W formie czterowierszy) podwójnie zaszyfrował, m.in. przez zastosowanie Wielu symboli, odniesień do starożytności, anagramów itp. Dotychczasowi
badacze jego dzielą nie zawsze potrafili dopasować dany czterowiersz do czasu, którego on dotyczy.