porno xvideos

Tag Archives: gardenia kwiat doniczkowy

Gardenia kwiat doniczkowy

Przygotujcie się, wierni przyjaciele, na to, że będziecie
świadkami pogrzebu Kościoła, pogrzebu kalwaryjskiego.
Przygotujcie się na pogrzeb Tego, który ma w swojej mocy
wszystkie światła potrzebne dla Jego autorytetu, na pogrzeb
Tego, który jest podporą całego Kościoła – Ojca Świętego.
Ja tylko ostrzegam i uprzedzam. Apostoł Kościoła [papież]
pójdzie drogą wygnania, a za nim pójdzie nienawiść i zemsta
tych [masonerii], którzy doprowadzili do śmierci królestwo
Francji. Oni splamią swe ręce krwią z Jego żył, którą Mnie
ofiaruje codziennie. Szczęśliwi ci ludzie, którzy będą mieli
siłę i odwagę, aby raczej umrzeć, aniżeli wyprzeć się chrztu
świętego Grzeszniku nieszczęsny Twoje oczy widziały Pana i Jego
Krzyż [na niebie] godny adoracji. Twoje oczy pozostały na
ten widok jakby bez światła. Słońce przerwie swoją potęgę,
twoje oczy pozostaną zamknięte i otworzą się dopiero w dni
fatalne”.