Orędzie z 9 stycznia 1878 roku

Moja Boska Wola rozciągnie swój blask na ziemię. Światło, które ukaże się na niebie, jest wezwaniem, aby wszyscy przyszli schronić się w błogosławionej Ranie Mojego Serca.
Od tej chwili (ostrzeżenia na niebie) niewiele już pozostanie czasu, gdyż czas miłosierdzia się skończy, wystąpi sprawiedliwość i przyjdą na ludzkość kary Boże.
Moja Boska Wola chce, aby W krótkim czasie Kościół rzymski poznał swój podobny do grobu stan. Stanie się grobem ciszy, milczenia i opuszczenia. Ale Kościół zmartwychwstanie!

Wizje Marii Julii Jahenny

Francuska mistyczka Maria Julia Jahenny (1850-1941)
od 23 roku życia az do śmierci bardzo cierpiała na niewytłumaczalne dolegliwości somatyczne. Otrzymała też dar stygmatów, czyli noszenia na swoim ciele krwawiących znamion ran Chrystusa. Od 1873 r. miała wizje dotyczące czasów przyszłych.

Słowa Chrystusa o niezwykłej zorzy polarnej

Gdy zobaczycie zorzę polarną (będzie widoczna na całym świecie), wiedzcie o tym, ze to jest znak nadchodzącej wojny Gdy znów będziecie ją widzieli wcześniej pokazała się jako znak w 1938 r., przed wybuchem drugiej wojny światowej – przyp. aut.], wtedy stanie Moja Matka przed zachodzącym słońcem. Dla ludzi prawych będzie to ostrzeżenie
i przypomnienie, ze nadszedł czas. Ludzie źli zobaczą okropna bestie i zaczną strasznie krzyczeć ze zwątpienia i rozpaczy.
Wtedy już jednak będzie za późno. Uratuję wielu. Mój Namiestnik, oświecony przeze Mnie, będzie wskazywał jako środek ratunku ofiarowanie Mojej Najdroższej Krwi i oddawanie czci Mojej Matce oraz modlitwę, pokutę i nawrócenie”.

Wielkie Ostrzeżenie

W tradycji prognostycznej wiele miejsca poświęca się ostrzeżeniu, czyli znakom, które mają uświadomić ludzkości,iż nadchodzi czas Wielkiego Oczyszczenia z grzechów. Z uwagi na ich znaczenie często określa się je mianem Wielkiego Ostrzeżenia. Okres ten wyznaczony jest najczęściej w okolicach roku dwutysięcznego. Mówią o tym zarówno Biblia,
przepowiednie sybilińskie, Nostradamus oraz jego następcy,
jak i wizjonerzy XX wieku.

Chronologia czasów ostatecznych
według barona de Novaye

Żyjący w XX wieku francuski baron de Novaye pokosił
się o opracowanie tablicy chronologicznej końca czasów. Podstawą do tego były głębokie studia nad Biblią, pismami proroków i współczesnymi przepowiedniami.
Według barona porządek zdarzeń przed końcem świata będzie następujący.

PRZEPOWIEDNIE DLA ŚWIATA

Nie ulega wątpliwości, że W świetle pomieszczonych w tym zbiorze przepowiedni koniec ludzkiego rodu opisany jest W tonach bardzo dramatycznych. Mimo to perspektywy na przyszłość, choć nie tę najbliższą, są bardzo obiecujące. Wspomniany już Amadeus Voldben stwierdza: „Nastanie lepsze społeczeństwo, złożone z ludzi dojrzalszych duchowo, którzy będą żyć w epoce szczęśliwej, bo opartej na zasadach wzajemnej miłości”.
Nie zapominajmy też, że mimo przeznaczenia Bóg pozostawia zawsze szansę na wolną wolę i działanie człowieka.
A zatem przewidywane Wydarzenia mogą być przesunięte w czasie, skrócone lub mocno złagodzone.
Pocieszające jest też to, że Polska otrzymała obietnicę wyjścia z zawieruchy dziejów obronną ręką.

error: Content is protected !!